Mitől függ, az ezüstkolloid hatékonysága?

A kolloidok világában a részecskefelszín az ezüstkolloidnak azon tulajdonsága, ami azt a képességet határozza meg, hogy közvetlen hatással van saját környezetére. Ezáltal a szakértők az ezüstkolloid hatékonyságát a részecske felszínnek tulajdonítják. Minél nagyobb a részecske felszíni területe, annál hatékonyabb az ezüstkolloid.

A részecske felszín, egy milliliter kolloid összes részecskéjének a teljes felszíni területének négyzetcentiméterben meghatározott értéke. A kémiában, egy kémiai anyag azon képessége, hogy mennyire tud kölcsönhatásba kerülni egy másik kémiai anyaggal azonos környezetben, a kémiai anyagok felszíni területétől függ. Más szóval, a reakcióképesség egyenes arányosságban növekszik a felszíni terület növekedésével. Egy nagyobb részecske felszín növekedése növeli a kolloid reakcióképességét is.

Gibbs professzor a következőket írja a „Silver Colloids” című könyvében: „A részecskék mérete az ezüstkolloid szuszpenziókban, amit egészségünk érdekében használunk, rendkívül fontos. A részecske-méret szabályozza a felszíni területet, ezáltal az ezüstkolloid szuszpenzió hatékonyságát is.”

Ezüstkolloid és a részecskefelszín

Ebből az következik, hogy a részecske felszín az egyetlen fontos tulajdonsága az ezüstkolloidnak. Eléggé gyakori a nem hozzáértő olvasók körében, hogy azt hiszik, az ezüst koncentráció a legfontosabb tulajdonság. Sok cég úgy reklámozza az ezüst protein típusú termékeket, hogy magas tartalmú ezüst koncentrációjuk van, és a magas koncentráció nagyobb hatékonyságot biztosít, ami persze nem igaz.

Az ezüstkolloid részecske felszíni területe úgy növekszik, ahogyan a fém részecskék koncentrációja növekszik. Azok a kolloidok, amik a legnagyobb százalékban tartalmaznak fémrészecskét nanorészecske formájában, a legnagyobb részecske felszínnel rendelkeznek. Ezáltal a kolloidok, amik leginkább ion ezüstök, alacsony részecske felszíni területük van, ugyanis a legtöbb fémtartalom, amik fémionok formájában jelennek meg, nem nanorészecskék.

Az ezüstkolloid részecske felszíni terület úgy növekszik, ahogyan a részecske-méret csökken. A legnagyobb részecske felszíni területet úgy lehet elérni, ha nagy koncentrációjú nanométer vagy subnanométer méretű részecskék vannak.

Ezt tekintik a legideálisabb eredménynek, ugyanakkor ezt nagyon nehéz elérni. Azok a kolloidok, amiknek magas koncentrációjú nagy részecskéi vannak olyanok, amelyek az ezüst protein termékekben is megtalálhatóak, alacsony részecske felszíni területtel rendelkeznek.

A „felszíni terület aránya a tömegre” egy olyan kifejezés, amit arra használnak, hogy egy adott tömegű ezüst (koncentráció) mennyire hatásosan képes részecske felszíni területet biztosítani. Ezt az arányt úgy tudjuk kiszámolni, hogy elosztjuk a részecske felszíni területet (négyzetcentiméter) a tömeggel (mg/L).

Minél magasabb ez az érték, annál hatásosabban van felhasználva az ezüst, hogy növelje az  ezüstkolloid részecske felszíni területét (hatékonyságát).